Rikosoikeuden asiantuntijat käytettävissäsi Kirkkonummelta ja Helsingistä käsin koko pääkaupunkiseudulla

Asianajotoimisto Lakiasiat Wehka-ahon monipuoliset lakipalvelut kattavat myös rikosoikeudelliset asiat. Alla voit tutustua tarkemmin erilaisiin rikosoikeuden piiriin kuuluviin tapauksiin. Kokeneet lakimiehemme palvelevat sinua Kirkkonummelta ja Helsingistä käsin. Tarvittaessa tulemme käynnille asiakkaan luokse.

Ota yhteyttä!

Oletko rikoksen uhri eli asianomistaja?

Asianomistajana eli rikoksen uhrina olet oikeutettu oikeudenkäyntiavustajan käyttöön kaikissa prosessin vaiheissa. Olet oikeutettu valitsemaan itse henkilön hoitamaan asiaasi. Useimmissa tapauksissa avustajan käyttäminen on uhrille maksutonta, ja näin on aina, kun kyse on lähisuhdeväkivalta- ja seksuaalirikoksista.

Lakimiehemme avustavat rikoksen uhria kaikissa prosessin vaiheessa aina rikosilmoituksen tekemisestä lainvoimaiseen tuomioon saakka. Toimistomme lakimiesten laaja kokemus erilaisissa, hyvin vaikeissakin elämäntilanteissa olevien ihmisten kohtaamisesta korostuu rikoksen asianomistajan avustajana toimiessa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Epäilläänkö sinua rikoksesta?

Rikoksesta epäiltynä tai syytettynä olet oikeutettu käyttämään oikeudenkäyntiavustajaa, joka puolustaa sinua syytteitä vastaan ja varmistaa, että prosessi sujuu kannaltasi oikeudenmukaisesti. Avustajan tehtävä on myös varmistaa, että saat riittävästi tietoa oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi prosessin aikana. Rikoksen vakavuudesta ja taloudellisesta tilanteesta riippuen on avustajan käyttäminen useimmiten maksutonta.

 

Lakimiehemme avustavat rikoksesta epäiltyjä ja syytettyjä kaikenlaisissa asioissa; niin lievissä huumausainerikoksissa, kuin vakavissa henkirikosasioissakin, ja kaikessa siltä väliltä.

Muut palvelumme

Lähisuhdeväkivalta

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan erilaisia väkivallan muotoja, kuten fyysistä, henkistä tai seksuaalista väkivaltaa, joka kohdistuu henkilön nykyiseen tai entiseen kumppaniin, lapseen, lähisukulaiseen tai muuhun läheiseen. Lähisuhdeväkivallan uhrilla on aina oikeus maksuttomaan oikeudelliseen apuun. Lähisuhdeväkivaltaa koskevissa rikosasioissa on erityispiirteitä, kuten se, että tällaiset asiat ovat yleisen syytteen alaisia.

Lähisuhdeväkivaltatilanteisiin liittyy usein perhe- tai parisuhdetilanteeseen ja väkivaltaisen suhteen päättymiseen liittyviä ongelmia, joiden hoitamiseen toimistomme lakimiehillä on tarvittavaa perheoikeudellista ymmärrystä.

Katso yhteystiedot tästä

Lähestymiskielto

Lähestymiskielto tarkoittaa sitä, että henkilön hengen, terveyden, vapauden tai rauhan suojaamiseksi voidaan toista henkilöä kieltää ottamasta tähän yhteyttä, taikka seuraamasta tai tarkkailemasta tätä. Lähestymiskiellon hakeminen voi olla tarpeen esimerkiksi lähisuhdeväkivaltaan ja eroon liittyvissä tilanteissa, joissa entinen kumppari ei jätä toista rauhaan, vaan häiritsee, uhkailee tai ottaa muuten ei-toivotusti toiseen yhteyttä.

 

Toimistomme lakimiehillä on vankka kokemus lähestymiskieltoasioissa ja muissa niihin vahvasti liitännäisissä asioissa, ja he auttavat lähestymiskieltoa koskevissa asioissa aina hakemusvaiheesta lähtien.

Seksuaalirikokset

Seksuaalirikokset voivat olla monentyyppisiä rikoksia; ryhmä kattaa hyvin erilaisia tekoja seksuaalisesta ahdistelusta törkeään raiskaukseen. Seksuaalirikoksen uhrin kannattaa pienelläkin kynnyksellä ottaa yhteyttä avustajaan asian läpikäymiseksi ja rikosilmoituksen tekemiseksi. Seksuaalirikoksen uhrilla on aina oikeus maksuttomaan oikeudelliseen apuun.

 

Seksuaalirikoksesta epäillyllä on rikoksen vakavuudesta ja taloudellisesta tilanteesta riippuen useimmiten oikeus maksuttomaan oikeudelliseen apuun. Rikoksesta epäillyn on suositeltavaa hankkia asiaansa puolustaja jo esitutkintavaiheessa.

Ihmiskauppa ja sen lähirikokset

Ihmiskauppa on yksilön vapauteen kohdistuva rikos, jossa tekijä saattaa uhrinsa alisteiseen asemaan ja hyväksikäytön kohteeksi saadakseen uhrista taloudellista tai muuta hyötyä. Ihmiskaupparikokset loukkaavat vakavasti ihmisen perus- ja ihmisoikeuksia, kuten esimerkiksi henkilökohtaista vapautta, fyysistä koskemattomuutta, yksityiselämän suojaa tai seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Ihmiskaupparikoksen lähirikoksina pidetään paritusta ja kiskonnantapaisesta työsyrjintää. Avustajan apu ihmiskauppaan liittyvissä asioissa on erityisen tärkeää, sillä ihmiskauppa ilmiönä ja rikoksena on vaikeasti tunnistettavissa, ja sen uhri on usein niin heikossa asemassa, ettei hän voi huolehtia itse oikeuksistaan.

 

Lakimiehillämme on laaja asiantuntemus ihmiskauppaan ja sen lähirikoksiin liittyvistä asioista, ja heillä on asian kannalta tärkeää osaamista myös ulkomaalaisoikeudesta liittyen ihmiskaupan uhrien oleskelulupa-asioihin, jotka tulevat usein asiassa hoidettavaksi liitännäisasioina.

Huumausainerikokset

Huumausainerikoksilla tarkoitetaan huumausaineen laitonta valmistamista, maahantuontia, maastavientiä, kuljettamista, levittämistä ja hallussapitoa. Huumausainerikoksesta epäillyn on suositeltavaa käyttää oikeudenkäyntiavustajaa, sillä huumausainerikoksissa annettavat tuomiot ovat verrattain ankaria, ja huumausainerikoksiin liittyvän, jatkuvasti kehittyvän oikeuskäytännön tunteminen on välttämätöntä.

 

Huumausainerikoksia koskevissa asioissa on tyypillisesti kysymys isommasta rikoskokonaisuudesta, jossa on monta epäiltyä. Tällaisissa tilanteissa avustajan käyttäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta epäillyn oma rooli asiassa selvitetyksi.

 

Toimistomme lakimiehillä on kokemusta laajasti erilaisista huumausainerikosprosesseista.