Testamentteja ja perinnönjakoja, rikoksia ja riitoja

"Mitä juttuja toimistonne hoitaa?" meiltä kysytään usein. Mahdollisimman tarkan vastauksen antamiseksi listasimme edelliset sata toimeksiantoa. Toimeksiannot ovat laajuudeltaan hyvin erilaisia aina yhden asiakirjan laatimisesta vuosia kestävään oikeudenkäyntiprosessiin.

Edellisistä sadasta, tänä vuonna toimistolle annetusta toimeksiannosta 20 % on koskenut perunkirjoitus-, jäämistöositus- ja perinnönjakoasioita. Nämä asiat tulevat toimistolle nykyään pääosin samoilta suvuilta ja edellisten asiakkaiden suosituksista. Testamentin laatimisesta on ollut kyse noin joka kuudennessa asiassa. Suurin osa testamenttia toivovista on yli 60-vuotiaita, mutta uutena ilmiönä monet nuoretkin parit ovat esimerkiksi perheen perustamisen kynnyksellä halunneet saattaa tulevat perintöasiansa kuntoon testamentilla. Avioehtosopimuksia edellisestä sadasta toimeksiannosta on ollut 4 ja avioero-osituksia 7.

Rikosasioita toimeksiannoista on ollut viidennes, joista noin puoley väkivalta- ja seksuaalirikoksia ja puolet muita, kuten omaisuus- ja huumausainerikoksia. Rikosasioissa lakimies Emmi Wehka-aho toimii sekä asianomistajien (rikoksen uhri), että rikoksista epäiltyjen ja syytettyjen avustajana.

6 % asioista on koskenut edunvalvontaoikeutta kuten edunvalvontavaltuutuksen laatimista tai edunvalvojan hakemista. Vaikka tietoisuus edunvalvontavaltuutuksen laatimisen mahdollisuudesta on viime vuosina noussut, käy valitettavan usein niin, että valtuutus tulee mieleen vasta kuin on liian myöhäistä esimerkiksi läheisen muistisairauden edetessä.  Toimeksiannoista viisi on ollut ulkomaalaisasioita kuten turvapaikkaa tai muuta oleskelulupaa koskevia hakemusasioita.

Lapsia koskevia oikeudenkäyntiasioita (huolto, tapaaminen, elatus) toimeksiannoista on ollut 8. Ilahduttavan suuri osuus lapsia koskevista oikeudenkäyntiasioista on päätynyt tuomioistuimen vahvistamaan sovintoon. Muiden riita-asioiden osuus (mm. kaupan purku, vahingonkorvaus) on ollut 7 %, samoin myls muuta juridista neuvontaa, esimerkiksi perintöverosuunnittelua tai asuntokauppaa, koskevien asioiden osuus.

Älä epäröi kysyä neuvoa missä tahansa oikeudellisessa ongelmassa. Toimistomme palvelee laaja-alaisesti, ja jos emme voi auttaa, ohjaamme sinut hyvälle kollegalle, oikealle viranomaiselle tai muulle taholle. Alkuneuvottelu 15 min asian selvittämiseksi ja on aina maksuton. Ajanvarauksen hoidat kätevimmin yhteydenottolomakkeella.