Juristilta apua lähisuhde-/ ja perheväkivallan sekä seksuaalirikosten

Kuka vain voi joutua rikoksen uhriksi ja uhrilla on oikeus saada oikeudellista apua jo rikosprosessin alusta lähtien.

Prosessin vaiheet

Rikosprosessi käynnistyy rikosilmoituksen/ tutkintapyynnön tekemisellä poliisille, jatkuu siitä poliisin suorittamaan esitutkintaan, jonka valmistuttua asia etenee syyttäjälle syyteharkintaan. Mikäli syyttäjä päätyy syytteen nostamiseen asia siirtyy käräjäoikeuteen, jossa järjestetään pääsääntöisesti suullinen istunto. Käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen rikosasiat saattavat edetä muutoksenhaun kautta hovioikeuteen ja mahdollisesti vielä korkeimpaan oikeuteen saakka. Prosessi on pitkä ja monivaiheinen ja asianomistajalla eli rikoksen uhrilla on hyvä olla lakimiesavustaja apunaan ja tukenaan jo alusta lähtien. Mikäli et ole varma, oletko joutunut rikoksen uhriksi eli et tiedä onko tapahtunut asia rikos, kannattaa asia selvittää lakimiehen kanssa.

Uhrille rikosprosessi on raskas, mutta hänen ei ole tarkoituskaan pärjätä siinä yksin. Uhrilla on oikeus lakimiehen ja tukihenkilön apuun koko prosessin ajan. Psykologista apua, tukea ja tietoa avun hakemisesta uhreille tarjoavat erilaiset järjestöt kuten  Rikosuhripäivystyksen verkosto (www.riku.fi) ja Raiskauskriisikeskus Tukinainen (www.tukinainen.fi).

Oikeus oikeudenkäyntiavustajaan

Uhrilla on oikeus valita itse lakimies häntä avustamaan. Tuloista riippumatta tuomioistuin voi tarvittaessa myöntää perheväkivallan, seksuaalirikoksen tai vakavan väkivaltarikoksen uhrille oikeudenkäyntiavustajan esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä varten. Avustajan palkkio maksetaan tuolloin valtion varoista (nk. ROL-määräys). Edellä mainituissa tilanteissa uhri siis saa maksuttoman lakimiesavustajan riippumatta omista tuloistaan. Muissa tapauksissa avustajan kuluja voi saada katettua oikeusapujärjestelmän kautta (pieni- ja keskituloiset) tai mahdollisesti oikeusturvavakuutuksen kautta  (sisältyy useimpiin kotivakuutuksiin). Myös näissä tilanteissa uhri voi itse valita kenen lakimiehen puoleen hän asiassa kääntyy. Järjestelmä on monimutkainen ja ilmaisessa alkuneuvottelussa selvitämme uhrin oikeuden avustajan käyttöön.

Mitä uhrin avustaja tekee?

Avustajan uhreja tarpeen mukaan seuraavissa asioissa:

  • rikosilmoituksen/ tutkintapyynnön tekeminen poliisille
  • tiedon antaminen prosessin vaiheista ja jutun etenemisestä
  • uhrin mukana oleminen poliisikuulustelussa ja oikeuden istunnossa
  • niin kutsuttujen yksityisoikeudellisten vaatimusten laatiminen (vahingonkorvausvaatimukset rikokset johdosta) ja
  • niiden ajaminen oikeudenkäynnissä
  • jutussa annettavan tuomion ja siitä valittamisen merkityksen selvittäminen
  • lähestymiskiellon hakeminen
  • yhteiselämän lopettamista koskevan päätöksen hakeminen (toinen puoliso voidaan velvoittaa muuttamaan yhteisestä kodista pois sen omistussuhteista riippumatta)
  • avustaminen tarvittaessa myös muissa uhrin elämäntilanteeseen liittyvissä juridisissa asioissa