Hyvä tietää oikeudenkäyntikuluista

Oikeudenkäynnin asianosainen voi saada oikeudenkäyntikulujaan katettua monen eri (osittain päällekkäisen) järjestelmän kautta riippuen mm. asian laadusta, taloudellisesta tilanteesta ja vakuutusturvasta sekä prosessin lopputuloksesta. Järjestelmän monimutkaisuus on yksi syy siihen, miksi tarjoan kaikille yhteydenottajille ilmaisen alkuneuvottelun (n. 15 min puhelimitse tai toimistolla). Alkuneuvottelussa voimme selvittää, oletko oikeutettu saamaan kulujasi katettua valtion varoista maksettavan oikeusavun, rikosasioissa erityisen avustajamääräyksen (nk. “ROL-määräys) tai oikeusturvavakuutuksen (kuuluu useimpiin kotivakuutuksiin) kautta. Näin pelko oikeudenkäyntikuluista ei estä yhteydenottoa vaan päätös toimeksiannosta voidaan tehdä vasta kun on saatu alustavaa tietoa oikeudenkäyntikulujen määrästä ja korvattavuudesta.